Biologiczne zwalczanie ziemiórki

Biologiczne zwalczanie ziemiórki

Ziemiórki (Sciaridae) to niebezpieczne szkodniki, uszkadzające głównie młody materiał roślinny, w tym przede wszystkim:
- siewki,
- podkładki
- sadzonki wielu gatunków roślin.

Mogą także przysparzać wielu problemów w uprawie grzybów, powodując zarówno szkody bezpośrednie, jak i pośrednie.
Muchówki te pojawiają się najczęściej w wilgotnym środowisku o wysokiej zawartości materii organicznej.


Do zwalczania ziemiórek stosujemy preparaty:


ENTONEM (Steinernema feltiae)  którego podstawa jest pasożytniczy nicień .

ENTOMITE-M Hypoaspis miles -drapieżny roztocz
ENTOMITE-A Hypoaspis aculeifer - drapieżny roztocz