Biologiczne zwalczanie miniarek

Biologiczne zwalczanie miniarek

Chemiczne zwalczanie miniarek w uprawie pomidora z roku na rok jest coraz trudniejsze, z tego prozaicznego, jak i innych powodów polecamy biologiczne zwalczanie tego szkodnika.

Miniarki

Do zwalczania miniarek stosujemy preparat;:

MIGLYPHUS (Digliphus isaea),


MINUSA (Dacnusa sibirica),
MINEX (Digliphus isaea + Dacnusa sibirica)


Po zaobserwowaniu pierwszych uszkodzeń (min) lub odłowienia dorosłych osobników na tablicach lepowych rozpocząć wprowadzanie preparatu MINEX w dawce 0.25 szt/ m2 (1 opakowanie preparatu MINEX / 1000m2) trzykrotnie co tydzień.
Preparat MIGLYPHUS stosujemy tylko w przypadku, kiedy stwierdzimy dużą liczbę liści z minami, w których są żywe larwy miniarki.