Biologiczne zwalczanie mszyc

Biologiczne zwalczanie mszyc

Jakie preparaty polecamy przy zwalczaniu mszyc? Odpowiedź w artykule!

Do zwalczania mszyc stosujemy :

MSZYCARZ -E (pojemniki z mszycami zbożowymi na zbożu),

ERVIPAR (Aphidius ervi)

APHIDEND (Aphidoletes aphidimyza)


Aby prawidłowo zastosować powyższe entomofagi konieczna jest znajomość gatunku mszyc występujących w uprawie. W uprawie pomidora zazwyczaj występuje problem z mszycami dużymi: ziemniaczaną i ziemniaczaną smugową. Metoda zapobiegawcza:
• Na początku uprawy zastosować MSZYCARZ-E w liczbie 1 pojemnik/1000m2, a następnie dostawiać nowe “banki” co dwa tygodnie.
• Po tygodniu od wprowadzenia „banków” – gdy zboże podrośnie i zwiększy się populacja mszyc – należy wprowadzić Aphidius ervi –ERVIPAR w ilości 2 opakowania na hektar. ERVIPAR wprowadzamy do momentu pojawienia się spasożytowanych mszyc w „bankach”. Parazytoidy rozwijające się na zasiedlonych MSZYCARZACH-E będą zasiedlać kolejno dostawiane.
• W przypadku wystąpienia nadpasożytnictwa należy zastosować APHIDEND w ilości 0,5-1 szt./m2.
• Jeśli liczebność mszyc wzrasta, dodatkowo wprowadzić ERVIPAR ilości 0,5-1 szt./m2 trzykrotnie co tydzień oraz w ogniska - APHIDEND A. aphidimyza w ilości 2-10 szt/m2 trzykrotnie co tydzień, w zależności od wielkości populacji szkodnika. Preparat APHIDEND stosuje się do zwalczania wielu gatunków mszyc, szczególnie gdy występują w koloniach. Metoda interwencyjna:
• Natychmiast po zauważeniu pierwszych mszyc w zależności od ich gatunku wprowadzić dostateczną ilość pasożytniczych błonkówek Aphidius ervi (ERVIPAR) trzykrotnie co tydzień – 1 opakowanie 250 szt. na 1000m2.
• Dla uzupełnienia działania APHIPAR wprowadzić Aphidoletes aphidimyza (APHIDEND) w ilości 1-10 szt./m2 co tydzień w zależności od wielkości populacji szkodnika tylko w miejsca silnie porażone.