Zalety upraw na kokosie

Zalety upraw na kokosie

W ostatnich latach znacznie wzrosło zainteresowanie ogrodników uprawą na matach kokosowych. Produktów na bazie kokosu jest dużo, natomiast maty uprawowe różnią się procentową zawartością chipsów i frakcji drobnych.

Kokos

Na najwcześniejsze terminy nasadzeń ( grudzień – styczeń)zawartość frakcji grubszych w matach jest większa ( do 75%). i 25 % drobnego kokosu. Luźna struktura, dobre stosunki powietrzne pozwalają na rozwój systemu korzeniowego.

Do nasadzeń późniejszych( luty )mata może zawierać 50 % chipsów i 50% lub 25% frakcji grubszych i 75 % drobnego kokosu.

Podłożami kokosowymi najbardziej zainteresowani są właściciele gospodarstw ogrodniczych o mniejszych powierzchniach, słabo doposażonych w usprawnienia techniczne. Gospodarstwa te najbardziej zainteresowane są mniejszymi nakładami na produkcję, chociaż najwyższy ich procent posiada płynność finansową.

Zalety podłoży kokosowych Najważniejsza zaletą mat kokosowych( z punktu widzenia ogrodników) to możliwość wykorzystywania podłoża dłużej niż jeden sezon. Warunkiem pozostawienia podłoża na kolejny sezon jest zdrowotność plantacji w pierwszym roku uprawy.

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw ogrodniczych zmusza ich właścicieli do poszukiwania oszczędności. Wykorzystywanie podłoża przez dwa lub trzy lata pozwala na zmniejszenie kosztów. Jednak każdy producent powinien przygotować podłoże do uprawy w następnym roku.

Maty nie osiadają po sezonie uprawowym i nie ulegają szybkiemu rozkładowi. Poza tym podłoże to jest cieplejsze od wełny mineralnej.

Uprawa na podłożu kokosowym.

Jedną z firm oferujących na naszym rynku maty kokosowe jest BIO GROW. Firma powstała 25 lat temu staraniem francuskiej organizacji zajmującej się produkcją owoców i warzyw Pierwszą siedzibą jej była Sri Lanka a następnej kolejności powstały firmy w Brazylii i w Indiach. Produkowane przez nie maty spełniają oczekiwania zarówno producentów warzyw jak i kwiatów. Powstały z włókien kokosowych.

W ubiegłym sezonie uprawiali na tym podłożu nieliczni ogrodnicy, w bieżącym sezonie jest ich znacznie więcej.. Ogrodnicy uprawiają na tym podłożu pomidory i ogórki. Zasady sporządzania pożywek na do uprawy na podłożu tej firmy nie różnią się od tych, które podawane są na wełnę mineralną.

Najważniejsza jest umiejętność nawadniania na tym podłożu. Niektórzy ogrodnicy zamontowali wagi, by reagować podlewaniem na spadek wagi świadczący o przesychaniu podłoża. Analiza przelewu pomaga producentom na korektę pożywki, natomiast w prawidłowym prowadzeniu roślin pomaga fitomonitoring, choć w niewielu gospodarstwach przeprowadzany jest systematycznie .

Porowata struktura , dobry stosunek wodno – powietrzny sprawiają, że rośliny uprawiane na tym podłożu rozbudowują masywny system korzeniowy.. Dzięki temu są więc odporniejsze na stres związany z niekorzystnym przebiegiem pogody w czasie wegetacji.

Maty kokosowe nie ulegają tak łatwo przesuszeniu, a po przesuszeniu bardzo szybko chłoną wodę.

Podłoże to pozwala na oszczędności w nawożeniu, ponieważ przelew może być mniejszy niż przy uprawie na wełnie mineralnej. Zalewanie mat wykonuje się przed ustawieniem na nich roślin.

Czasami po pomiarach parametrów zachodzi potrzeba powtórnego przelania mat. Przy wczesnych terminach sadzenia rośliny powinny pozostać obok do pojawienia się pierwszego grona. Postępowanie z roślinami przy późniejszych nasadzeniach w dużej mierze zależy od przebiegu pogody czy odmiany. . Generatywne lub malinowe odmiany pomidorów mogą być ustawiane na otworach we wcześniejszej fazie rozwojowej przy utrzymującej się słonecznej pogodzie. Maty kokosowe posiadają zdolności sorpcji i w związku z tym niewielkie błędy popełniane przez producentów mogą być niwelowane. Nawadnianie mat sprawdza się także przy niezbyt precyzyjnym systemie nawadniania. Jedynie maty zawierające 75% chipsa muszą być częściej, krótkimi cyklami a system nawadniający powinien być bardzo sprawny, natomiast dozowanie pożywki precyzyjne. W upalne lata rośliny rosnące na podłożu kokosowym nie cierpią na niedobór wody a na owocach nie odnotowano suchej zgnilizny wierzchołkowej . Przynajmniej raz na cztery tygodnie dobrze jest przepłukać maty, przelewając je wodą. Rosnące na matach kokosowych pomidory lepiej dopełniają owoce, repliki zegarków rolex lepiej i równomierniej się wybarwiają. Owoce posiadają też lepszy smak.

Bardzo ważna możliwość utylizacji mat, bez zanieczyszczania środowiska naturalnego. Mogą one być wykorzystane jako dodatek do substratu torfowego w szkółkarstwie lub do produkcji roślin rabatowych, ewentualnie mogą być rozsypane na polu.