Opuchlaki - zwalczanie

Opuchlaki - zwalczanie

Opuchlaki są uciążliwymi szkodnikami wielu upraw. Zatem jak z nimi walczyć?Znanych jest ponad 150 roślin żywicielskich i lista ta ciągle rośnie...
Specyficzny ukryty tryb życia dorosłych owadów i odporność na środki chemiczne larw sprawiają, że ich zwalczanie jest bardzo trudne.


Proponujemy sprawdzoną i skuteczną 100% bezpieczną dla ludzi i roślin biologiczną metodę zwalczania larw opuchlaków z wykorzystaniem pożytecznych nicieni (parazytoidów larw owadów).
Nicienie - parazytoidy larw owadów - przenoszą w swoim organizmie chorobotwórcze bakterie dla owadów i są wykorzystywane do zwalczania larw wielu szkodników roślin, nie tylko opuchlaków.
Opis szkodnika: Chrząszcze opuchlaków osiągają rozmiary do 13 – 15 mm, mają ciemne ubarwienie z z jaśniejszymi łuskami na pokrywach. Larwy są beznogie, zgięte łukowato, o barwie biało-kremowej z ciemniejszą głową i osiągają ok. 10mm, nie mają widocznych odnóży.
Uszkodzenia:  Chrząszcze żerują na liściach (wygryzają charakterystyczne „ząbki”), a także zjadają młode pędy. Larwy obgryzają korzenie, a niekiedy przecinają korzeń główny, często ogryzają podstawę łodygi - powodując zasychanie roślin.
Cykl rozwojowy: Większość opuchlaków zimuje w postaci larw, choć mogą również zimować chrząszcze w uprawach pod osłonami. To sprawia, że w szkółkach, gdzie część upraw jest prowadzona pod osłonami mogą jednocześnie występować różne fazy rozwojowe opuchlaków, co utrudnia podjęcie decyzji, kiedy zwalczać larwy. W standardowej sytuacji przy produkcji bez osłon możemy założyć, że po zimie w szkółce występują zimujące larwy, które już w kilku stopniach powyżej 0ºC rozpoczynają żerowanie. Żerują również w czasie „ciepłej” zimy. W maju/czerwcu występuje faza poczwarki i stopniowo pojawiają się osobniki dorosłe, które żerują zwykle w nocy na wierzchołkowych (najmłodszych) liściach. W pokoleniu dorosłych występują tylko samice (rozmnażają się partenokarpicznie). Rozpoczyna się rozłożone w czasie składanie jaj. Chrząszcze składają jaja do doniczek w pobliżu szyjki korzeniowej i po krótkim czasie wylęgają się z nich larwy, które rozpoczynają żerowanie. Są małe, a uszkodzenia są niewielkie (zwykle są niezauważane przez ogrodników). Można jednak założyć, że w połowie września większość następnego pokolenia opuchlaków występuje w postaci larw. W zależności od faz cyklu rozwojowego i warunków zewnętrznych planuje się ich zwalczanie.


 „Zwalczanie opuchlaków”.
Wczesną wiosną stosujemy nicienie ENTONEM (Steinernema feltiae), a jeśli zabieg rozpoczniemy później to stosujemy Heterohabditis bacteriophora LARVANEM.
Najbardziej skuteczne i uzasadnione jest zwalczanie młodych larw z pokolenia letniego na przełomie sierpnia i września za pomocą LARVANEM. Chcąc zastosować do ich zwalczania nicienie LARVANEM (Heterorhabditis bacteriophora) należy poczekać, aż gleba ogrzeje się do 12ºC, aby jednak zwalczyć je wcześniej należy zastosować nicienie ENTONEM (Steinernema feltiae) – można to zrobić wczesną wiosną, nicienie te są bardziej trwałe w glebie i znoszą lepiej niskie temperatury niż Heterohabditis bacteriophora, a wtedy larwy opuchlaka też już intensywnie żerują.