Trzmiele

Trzmiele

Trzmiele - NATUPOL


NATUPOL zawiera kolonię trzmiela ziemnego Bombus terrestris
Zawartość opakowania: Kolonia z królową, robotnicami i młodymi osobnikami (poczwarki, jaja i larwy), zbiornik z pożywką. Dostępne są różne typy uli o różnych wydajnościach zapylania.
Warunki środowiskowe
Trzmiele NATUPOL zapylają najskuteczniej w temperaturach 10-30°C. Zalecane jest ustawienie uli w równych odstępach wzdłuż głównego przejścia szklarni, od strony południowej. Takie ustawienie zapewni maksymalne ocienienie uli w lecie przez rośliny. W razie konieczności należy zapewnić dodatkową osłonę przed słońcem, na przykład umieszczając przy ulach płyty styropianu. W bezpośrednim sąsiedztwie dopływu dwutlenku węgla jego stężenie może osiągnąć poziom niebezpieczny dla trzmieli. Z tego powodu zalecane jest zamknięcie wylotów CO2 w pobliżu uli.
Zastosowanie
Do optymalnego zawiązywania owoców w uprawach pomidorów i innych uprawach, zarówno szklarniowych, jak i polowych.
Uwagi
Pożywka znajdująca się w ulu wystarcza na cały okres życia kolonii. Ule należy zabezpieczyć przed mrówkami, na przykład barierą z tłuszczu lub lepu na owady. Należy unikać stykania się roślin z ulem, co mogłoby spowodować przedostawanie się mrówek do ula. Jeżeli zapylanie wymagane jest przez dłuższy okres czasu, należy regularnie wstawiać nowe ule do szklarni.
Widoczne efekty
Trzmiel odwiedzający kwiat pomidora zostawia na nim ślady. Do dobrego zapylenia wystarczy jedna wizyta. Zaleca się sprawdzanie występowania śladów, gdy kwiaty są otwarte. W normalnych warunkach pogodowych oraz przy prawidłowym stanie roślin odsetek kwiatów noszących ślady żuwaczek trzmiela powinien wynosić 90-100% otwartych kwiatów. W większości innych upraw trzmiele nie pozostawiają widocznych śladów na kwiatach.