Biologiczne zwalczanie gąsienic motyli

Biologiczne zwalczanie gąsienic motyli

Jaki preparat można stosować do zwalczania gąsienic motyli? Zapraszamy do artykułu!

Do zwalczania gąsienic motyli można stosować preparat
DIPEL (bakterie Bacillus thuringiensis) – preparat ten działa głównie na młodsze stadia larwalne.
Do sygnalizacji i wyłapywania szkodliwych motyli można wykorzystywać pułapki świetlne. Zastosować preparaty zawierające bakterie Bacillus thuringiensis np. DIPEL.
Wprowadzony drapieżca Macrolophus caliginosus (MIRICAL) również zwalcza gąsienice.

W biologicznej uprawie można stosować tylko środki chemiczne (fungicydy i insektycydy), które są bezpieczne dla entomofagów. Efekt działania środków chemicznych na wrogów naturalnych i trzmiele należy sprawdzić w zaleceniach firmy KOPPERT – lub w siedzibie Rol-Spec. W celu uzyskania więcej informacji kontaktować się z doradcami Rol-Spec.