Biologiczne zwalczanie przędziorków

Biologiczne zwalczanie przędziorków

Ochrona w ogórku - zwalczanie przędziorków.

Przędziorki


Do zwalczania przędziorków stosuje się następujące preparaty:


SPIDEX (drapieżny roztocz Phytoseiulus persimilis),


SPIDEND (muchówka Feltiella acarisuga),


MIRICAL-N (młode stadia Macrolophus caliginosus).

• Bardzo istotne znaczenia ma dokładna lustracja roślin, pozwalająca na wczesne wykrycie ognisk występowania szkodnika. Przędziorki najczęściej pojawiają się na chwastach i w najcieplejszych miejscach o niskiej wilgotności powietrza. Miejsc występowania przędziorka należy również szukać w miejscach gdzie wystąpił on w minionym sezonie. Tam można spodziewać się pierwszych samic po przezimowaniu.
• W celu likwidacji zimujących samic przędziorka należy wykonać oprysk preparatem chemicznym np. Pyranica.
• Natychmiast po zauważeniu pierwszych ognisk przędziorka wprowadzać preparat SPIDEX w dawce 10-20szt./m2 (jedno opakowanie na 200-100m2) w ognisko oraz na sąsiednie rośliny 3-6 szt/m2 (jedno opakowanie na 700-400m2)
• Przez cały okres produkcyjny należy kontrolować ogniska i w razie potrzeby, (jeśli populacja P. persimilis jest nie dość rozwinięta) uzupełniać dawki w ilości 3 szt/m2 co tydzień.
• Uzupełniająco można zastosować preparat SPIDEND 4 opakowania/ha wprowadzić w ogniska przędziorka). Zaletą tego entomofaga jest łatwość przemieszczania się w uprawie.
• W mniejsze ogniska dodatkowo wprowadzić MIRICAL-N (nimfy M. caliginosus) w ilości 25-50 szt/m2 W przypadku wystąpienia dużej ilości przędziorków zastosować preparaty Nissorun + Pyranica.